Varför HV advokater?

I HV Advokater vet vi att en respektfull, diskret och nära relation med våra kunder är nyckeln till att förstå deras oro och det bästa försvaret av deras intressen.

Vi advokater i HV är övertygade om att en seriös och professionell inställning till en situation eller rättstvist är inte bara det enda sättet för full belåtenhet för våra kunder, utan också en integrerad del av vår filosofi som advokater och som människor.

Advokater i HV önskar ha de bästa juridiska tjänster tillgängliga utan att någonsin upphöra att vara konkurrenskraftiga i våra priser. Vi anpassar inte beroende på köpkraft våra kunders priser, eller den vanliga rättspraxis i din ort eller region. Tvärtom, vi analyserar varje enskilt fall, med beaktande av endast de element som ingår i det tillsammans med sin tekniska komplexitet och tiden för själva arbetet som våra proffs investerar I att företräda era intressen.

 

Vi är medvetna om att i ett föränderligt samhälle som vårat är de lösningar som våra kunder söker, är kanske inte alltid densamma. Men i vårt företag tror vi att även nedsänkt i en ständigt föränderlig verklighet, att våra kunders förtroende kommer alltid att vara vårt främsta mål. Vårt motto är «alltid arbeta med kunden och försvar av deras intresse.»

I Advokater HV fullföljer vi det förtroende som våra kunder ställer till vårt företag med tre principer som anpassar var och en av våra handlingar på uppdrag av kundens bästa intresse:

 

EFFEKTIVITET: Allt vårt arbete skulle vara förgäves utan positiva resultat. Viktigt att påpeka att detta  betyder inte att I en rättslig tvist kommer våra kunder att se uppfyllda alla sina fordringar. Vi erbjuder I varje rättstvist våra kunder de bästa möjligheterna att lyckas tillsammans med en detaljerad och realistisk situation som de befinner råd.

LOJALITET: Våra kunder ska känna sig i goda händer med oss ​​för det arbete vi lägger på att ge bästa möjliga service, men också för vårt personliga engagemang för sitt ord och skydd för privatlivet.

ÖPPENHET: Vi önskar att arten av vår verksamhet och vårt sätt att arbeta är känt för våra kunder, till dess yttersta konsekvenser. Innan vi börjar arbeta på någon fråga av kunden levererar vi en sluten budget och denna baseras på den faktiska arbete som skall utvecklas av en advokat eller advokater. Eftersom endast så att våra kunder kan vara säkra på att vi har gjort ett grundligt arbete för dem och leva upp till deras förväntningar och våra. För oss existerar inte begreppet missnöjd kund. I vår räckvidd,  det finns bara två typer av kunder: de som känner till deras situation och möjliga lösningar på sina problem, och de som ännu inte har hört av sig till oss.